השירותים שלנו

ביקורת חיצונית

הפירמה מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים (Israeli GAAP), והבינלאומיים ומספקת שרותי חשבונאות וביקורת למגוון חברות בתחומי התעשייה, המסחר והשרותים וכמו כן לאגודות שיתופיות ועמותות.

מיסוי

התמחות במיסוי (מיסוי חברות ומיסוי הפרט), ביצוע תכנוני מס לרבות בתחום המיסוי הבינלאומי וייצוג ברשויות המס השונות.
החברות ברשת הבינלאומית  CPA  ASSOCIATES INTERNATIONAL מקנה לפירמה מצע רחב לשיתופי פעולה עם מומחי מיסוי ברחבי העולם ואת היכולת לייעץ בסוגיות מס הנוגעות למיסוי בינלאומי.

הערכות כלכליות בקשר עם תביעות ביטוח והליכים משפטיים

הפירמה מתמחה בהערכת נזקים תוצאתיים בתחום אובדן הרווחים והמלאי. הפירמה פועלת בשיתוף עם משרדי שמאים ועורכי דין מובילים בישראל ובשנים האחרונות לקחה חלק בהערכת נזקים כלכליים בשורה של אירועים ביטוחיים מהגדולים שאירעו בישראל.  כמו כן עורכת הפירמה חוות דעת בקשר עם נזקים כלכליים במסגרת הליכים משפטיים שונים.